Κατά την διάρκεια του έτους 2018 ήμασταν στην ευχάριστη θέση να διοργανώσουμε μια σειρά από πετυχημένα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια σε αρκετές πόλεις της Ελλάδος, με σκοπό την ενημέρωση και την πλήρη κατάρτιση των συνεργατών μας σε ένα Πανελλαδικό Δίκτυο!

Υπό την φροντίδα μας, Σεμινάρια και Εκπαίδευση και στην Ιταλία, με τους αρτιότερους Τεχνικούς της Immergas!

Εκδηλώσεις σε διάφορα σημεία της πόλης και Ενημέρωση των πολιτών για τα τελευταία μοντέλα, με έκδηλο το ενδιαφέρον των καταναλωτών για την αξιοπιστία και το όνομα της Immergas πλέον πρώτης εταιρίας στο χώρο του Φυσικού Αερίου!